Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 6518574161
Dodávateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
IČO: 585441
Adresa: Štefaničová 4, 816 23 Bratislava
Popis: poistenie zodpovednosti
Cena s DPH (€): 1490,62
Zmluva s ktorou súvisí: 002/02/2009/SNV
Doručené: 19/02/2020
Zverejnené: 06/03/2020