Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 66022021
Dodávateľ: T & T Partners s.r.o
IČO: 36196851
Adresa: Jenisejská 1430/37, 4012 Košice
Popis: nájom nehnuteľnosti
Cena s DPH (€): 1,00
Zmluva s ktorou súvisí: 66/02/2021/SNV
Doručené: 01/03/2021
Zverejnené: 25/03/2021