Číslo faktúry: 7209065787
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Popis: dodávka plynu
Cena s DPH (€): 6372,00
Zmluva s ktorou súvisí: 511/09/2009/SC KSK
Doručené: 04/10/2017
Zverejnené: 19/10/2017