Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 761820211
Dodávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie
IČO: 328421
Adresa: Hradná156, 049 41 Krh.Podhradie
Popis: daň z nehnuteľností
Cena s DPH (€): 523,79
Zmluva s ktorou súvisí: 1036/04/2013/SC KSK
Doručené: 30/04/2021
Zverejnené: 28/05/2021