Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 7710026964
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 151700
Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Popis: poistenie KASKO
Cena s DPH (€): 19 444,71
Zmluva s ktorou súvisí: 03/01/2012/SC KSK
Doručené: 07/07/2021
Zverejnené: 16/07/2021