Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 8190713323
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Popis: dodávka plynu
Cena s DPH (€): 7275,00
Zmluva s ktorou súvisí: 511/09/2009/SC KSK
Doručené: 19/01/2021
Zverejnené: 01/02/2021