Číslo faktúry: 860210543
Dodávateľ: NICHOLTRACKT s.r.o.
IČO: 31583466
Adresa: Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec
Popis: pneumatiky
Cena s DPH (€): 2016,00
Zmluva s ktorou súvisí: 218/11/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/TV/335
Doručené: 08/03/2021
Zverejnené: 31/03/2021