Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 860211084
Dodávateľ: NICHOLTRACKT s.r.o.
IČO: 31583466
Adresa: Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec
Popis: pneumatiky
Cena s DPH (€): 705,60
Zmluva s ktorou súvisí: 218/11/2020/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/SNV/579
Doručené: 16/04/2021
Zverejnené: 30/04/2021