Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 91018536
Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771
Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Popis: pramenitá voda
Cena s DPH (€): 214,20
Zmluva s ktorou súvisí: 1026/01/2021/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2021/KE/98
Doručené: 22/01/2021
Zverejnené: 24/02/2021