Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 91167876
Dodávateľ: SLOVNAFT a.s.
IČO: 31322832
Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Popis: pohonné hmoty
Cena s DPH (€): 9923,99
Zmluva s ktorou súvisí: 01/01/2009/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2020/TV/1979
Doručené: 01/12/2020
Zverejnené: 07/01/2021