Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2017/KE/1625
Dodávateľ: Adrian Buraľ
IČO: 41505131
Adresa dodávateľa: Jovsa 229, 072 32 Jovsa
Popis: Zabezpečenie kníhviazačskýc služieb
Cena s DPH (€): 360,00
Vystavené: 05/10/2017
Zverejnené: 09/10/2017
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky