Číslo objednávky:2017/KE/1991
Dodávateľ: BELAX, spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 17085357
Adresa dodávateľa: Ľ. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec
Popis: Únik teplej vody - havarijná oprava prípojky TÚV
Cena s DPH (€): 1824,58
Vystavené: 27/11/2017
Zverejnené: 30/11/2017
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zoltán Bartoš
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky