Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2017/KE/2045
Dodávateľ: PETIT PRESS, a.s.
IČO: 35790253
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Popis: Riadková inzercia v denníku
Cena s DPH (€): 16,00
Vystavené: 06/12/2017
Zverejnené: 08/12/2017
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky