Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2017/RV/1603
Dodávateľ: Marek Duck - kominárstvo
IČO: 35128780
Adresa dodávateľa: Marikovszkého 35, 048 01 Rožňava
Popis: odborné prehliadky - revízie komínov
Cena s DPH (€): 35,00
Vystavené: 02/10/2017
Zverejnené: 09/10/2017
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Peter Kliment
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky