Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2017/SNV/2011
Dodávateľ: Miroslav Timko - TIMO
IČO: 30670616
Adresa dodávateľa: Puškinova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: dodávka a montáž stolárskych výrobkov
Cena s DPH (€): 4047,00
Vystavené: 30/11/2017
Zverejnené: 08/12/2017
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Pavol Sedlák
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky