Číslo objednávky:2018/KE/1009
Dodávateľ: MAJSTER CENTRUM s.r.o.
IČO: 36817767
Adresa dodávateľa: Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: Hotové výrobky zo železa a z ocele
Cena s DPH (€): 184,51
Vystavené: 27/06/2018
Zverejnené: 06/07/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Fejesová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: technicko-prevádzkový námestník
Detail objednávky