Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/1087
Dodávateľ: Ladislav Jakub - CSACSA
IČO: 40938191
Adresa dodávateľa: Hlavná 115, 076 72 Vojany
Popis: odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom potrubí v
Cena s DPH (€): 768,60
Vystavené: 09/07/2018
Zverejnené: 09/07/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Juraj Harmoš
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent strediska
Detail objednávky