Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/1134
Dodávateľ: GRANIT Trebišov s.r.o.
IČO: 46356665
Adresa dodávateľa: Gorkého 17, 075 01 Trebišov
Popis: Hotové výrobky zo železa a z ocele
Cena s DPH (€): 312,65
Vystavené: 16/07/2018
Zverejnené: 25/07/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky