Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/1172
Dodávateľ: ÚDI Košice s.r.o.
IČO: 36182541
Adresa dodávateľa: Sady nad Torysou 39, 044 41 Sady nad Torysou-Zdoba
Popis: Projekt dočasného dopravného značenia - Oprava výtokového čela priepustu P 14137 a oporného múru cesty II/547 v lokalite Gregorov prameň
Cena s DPH (€): 360,00
Vystavené: 20/07/2018
Zverejnené: 25/07/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Fejesová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: technicko-prevádzkový námestník
Detail objednávky