Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/1264
Dodávateľ: Ing. Miroslav Vaško
IČO: 33156522
Adresa dodávateľa: Čsl. Armády 2355/28, 7501 Trebišov
Popis: Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby: zastrešená hala na parc.C KN 4732/27, 4732/28 k.ú. Michalovce s vyčlenením hodnoty strešnej kontštrukcie
Cena s DPH (€): 250,00
Vystavené: 09/08/2018
Zverejnené: 15/08/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Fejesová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: technicko-prevádzkový námestník
Detail objednávky