Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/1645
Dodávateľ: VIDEOCOM Štancel s.r.o.
IČO: 36485195
Adresa dodávateľa: Hlavné nám. 37, 060 01 Kežmarok
Popis: Zabezpečenie organizácie celoslovenskej súťaže v jazde zručnosti
Cena s DPH (€): 1196,40
Vystavené: 04/10/2018
Zverejnené: 11/10/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky