Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/2079
Dodávateľ: FOREST, s.r.o. Mokrance
IČO: 31703640
Adresa dodávateľa: Mokrance 283, 045 01 Mokrance
Popis: Nákup majákov
Cena s DPH (€): 51,60
Vystavené: 03/12/2018
Zverejnené: 06/12/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky