Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/2087
Dodávateľ: ELFAK spol. s r.o. Košice
IČO: 31657532
Adresa dodávateľa: Hronská 9, 040 10 Košice
Popis: Výmena kotla na vrátnici, oblasť Michalovce
Cena s DPH (€): 1740,00
Vystavené: 05/12/2018
Zverejnené: 06/12/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky