Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/288
Dodávateľ: Slovenská správa ciest
IČO: 3328
Adresa dodávateľa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Popis: Mapy v kanceláriách na riaditeľstve a strediskách
Cena s DPH (€): 498,70
Vystavené: 27/02/2018
Zverejnené: 28/02/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky