Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/548
Dodávateľ: Hotel Družba
Adresa dodávateľa: Botanická 25, 842 14 Bratislava
Popis: Ubytovanie počas odborného kurzu v dňoch: 23.-25.4.2018
Cena s DPH (€): 302,40
Vystavené: 17/04/2018
Zverejnené: 20/04/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky