Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/550
Dodávateľ: Stredná odborná škola
IČO: 893331
Adresa dodávateľa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
Popis: Prenájom priestorov salónika SOŠ
Cena s DPH (€): 336,00
Vystavené: 18/04/2018
Zverejnené: 20/04/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky