Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/693
Dodávateľ: Union poisťovňa, a.s.
IČO: 31322051
Adresa dodávateľa: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Popis: Jednorazové úrazové poistenie osôb
Cena s DPH (€): 144,00
Vystavené: 16/05/2018
Zverejnené: 23/05/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky