Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/71
Dodávateľ: Meander Pro, s.r.o.
IČO: 36576018
Adresa dodávateľa: Háj 52, 044 02 Háj
Popis: opakované školenie zamestnancov a revízie techniky
Cena s DPH (€): 291,60
Vystavené: 18/01/2018
Zverejnené: 26/01/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky