Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/MI/1499
Dodávateľ: MESSER Tatragas spol. s r.o.
IČO: 685852
Adresa dodávateľa: Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Popis: Technické plyny - nákup
Cena s DPH (€): 500,00
Vystavené: 14/09/2018
Zverejnené: 14/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Darina Šípošová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent ekonomiky
Detail objednávky