Číslo objednávky:2018/MI/766
Dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX – EKO
IČO: 10689877
Adresa dodávateľa: Pokroku 16, 040 11 Košice
Popis: Deratizácia,dezinfekcia
Cena s DPH (€): 700,00
Vystavené: 23/05/2018
Zverejnené: 31/05/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky