Číslo objednávky:2018/SNV/1493
Dodávateľ: Kakalejčíková Marta – Kominárstvo
IČO: 44572336
Adresa dodávateľa: Banícka 1735/28, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: Revízie komínov
Cena s DPH (€): 91,20
Vystavené: 13/09/2018
Zverejnené: 27/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky