Číslo objednávky:2018/SNV/1552
Dodávateľ: Jaroslav Olejník - Betol
IČO: 37176617
Adresa dodávateľa: Markušovská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: Dodávka betónu
Cena s DPH (€): 760,00
Vystavené: 20/09/2018
Zverejnené: 27/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky