Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/SNV/1693
Dodávateľ: Kakalejčíková Marta – Kominárstvo
IČO: 44572336
Adresa dodávateľa: Banícka 1735/28, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: revízie komínov
Cena s DPH (€): 166,80
Vystavené: 11/10/2018
Zverejnené: 19/10/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky