Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/TV/1517
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok
IČO: 32675488
Adresa dodávateľa: Bracovce 209, 072 05 Bracovce
Popis: odborné prehliadky - revízie komínov
Cena s DPH (€): 125,00
Vystavené: 18/09/2018
Zverejnené: 27/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gejza Tóth
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky