Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1061
Dodávateľ: ÚDI Košice s.r.o.
IČO: 36182541
Adresa dodávateľa: Sady nad Torysou 39, 044 41 Sady nad Torysou-Zdoba
Popis: Projekt dočasného dopravného značenia
Cena s DPH (€): 960,00
Vystavené: 04/06/2019
Zverejnené: 05/06/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky