Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1100
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Adresa dodávateľa: Komenskeho 50, 042 48 Košice
Popis: Oprava vodovodného potrubia za vodomerom - havarijný stav
Cena s DPH (€): 91,20
Vystavené: 06/06/2019
Zverejnené: 20/06/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky