Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1106
Dodávateľ: SPP – distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Popis: Havarijná oprava poškodeného plynového potrubia
Cena s DPH (€): 905,66
Vystavené: 10/06/2019
Zverejnené: 20/06/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky