Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1244
Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771
Adresa dodávateľa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Popis: Pramenitá voda v dávkovacích zariadeniach
Cena s DPH (€): 948,00
Vystavené: 02/07/2019
Zverejnené: 09/07/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky