Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1344
Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Popis: Výmena trojfázového ističa, Krásnohorské Podhradie
Cena s DPH (€): 60,00
Vystavené: 17/07/2019
Zverejnené: 18/07/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky