Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1529
Dodávateľ: Balaro s.r.o.
IČO: 47190981
Adresa dodávateľa: Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: Sušič na topánky
Cena s DPH (€): 2610,00
Vystavené: 16/08/2019
Zverejnené: 23/08/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky