Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1725
Dodávateľ: Agrex s.r.o.
IČO: 36213187
Adresa dodávateľa: Námestie baníkov 31, 048 01 Rožňava
Popis: Technicko - organizačné zabezpečenie súťaže v jazde zručnosti vodičov
Cena s DPH (€): 1970,40
Vystavené: 25/09/2019
Zverejnené: 04/10/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky