Číslo objednávky:2019/KE/1850
Dodávateľ: Ing. Štefan Cirbus - REALITY FULL SERVICE
IČO: 40357821
Adresa dodávateľa: Hurbanova 16, 5201 Spišská Nová ves
Popis: Spracovanie znaleckého posudku na poškodené vozidlo PRAGA NTS 350,EČV - SN 076 AS ( Prasknutý rám na podvozku ) .
Cena s DPH (€): 350,00
Vystavené: 04/10/2019
Zverejnené: 11/10/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Miloš Dupkala
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci ekonom. oddelenia
Detail objednávky