Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1957
Dodávateľ: ROVKUR, s.r.o.
IČO: 34136665
Adresa dodávateľa: Jovsa 241, 072 32 Jovsa
Popis: Výmena kotla, SC KSK - Trebišov
Cena s DPH (€): 2868,00
Vystavené: 23/10/2019
Zverejnené: 31/10/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky