Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1990
Dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
IČO: 397610
Adresa dodávateľa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Popis: Znalecký posudok - Most M 158 cez Laborec za obcou Krivošťany
Cena s DPH (€): 23880,00
Vystavené: 28/10/2019
Zverejnené: 31/10/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky