Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/2125
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická
IČO: 893340
Adresa dodávateľa: Kukučínova 23, 4001 Košice
Popis: Vybavenie nového strediska zimnej údržby v Košickom Klečenove novým nábytkom.
Cena s DPH (€): 4000,00
Vystavené: 15/11/2019
Zverejnené: 22/11/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky