Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/2152
Dodávateľ: Rapal s.r.o.
IČO: 36576506
Adresa dodávateľa: Športová 386/8, 4415 Nižná Myšľa
Popis: Prečistenie vodného toku Torysa pod telesom mosta a odstránenie naplavenín zachytených na pilieri mosta, odvoz na skládku, úprava terénu do pôvodného stavu.
Cena s DPH (€): 5880,00
Vystavené: 19/11/2019
Zverejnené: 22/11/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky