Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/250
Dodávateľ: Meander Pro, s.r.o.
IČO: 36576018
Adresa dodávateľa: Háj 52, 044 02 Háj
Popis: Opakované školenie Práce vo výškach so speleologickou technikou pre dvoch zamestnancov.Ročná periodická kontrola dvoch setov speleologickej techniky
Cena s DPH (€): 120,00
Vystavené: 05/02/2019
Zverejnené: 15/02/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Peter Hudák
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent BOZP
Detail objednávky