Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/554
Dodávateľ: K+K servis, s.r.o.
IČO: 36692689
Adresa dodávateľa: Družstevná 2483/10, 075 01 Trebišov
Popis: Likvidácia pňov so zvyškovým koreňovým systémom na ceste III/3440 v staničení km 37,7 - 42,7
Cena s DPH (€): 5856,00
Vystavené: 25/03/2019
Zverejnené: 03/04/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky