Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/558
Dodávateľ: M+M Potraviny, s.r.o.
IČO: 36203114
Adresa dodávateľa: Trieda KVP 4, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
Popis: prenájom priestorov z dôvodu slávnostného posedenia pri príležitosti 15. výročia vzniku SC KSK
Cena s DPH (€): 696,00
Vystavené: 26/03/2019
Zverejnené: 03/04/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky