Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/837
Dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
IČO: 397610
Adresa dodávateľa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Popis: Expertízne posúdenie asfaltových zmesí
Cena s DPH (€): 1326,00
Vystavené: 06/05/2019
Zverejnené: 07/05/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky